SERVICIOS CITISERVI

Hasta 3 presupuestos de aire acondicionado GRATIS

50% DESCONTO POLO 7º ANIVERSARIO

Ficha de Reparaciones Val Miñor   Ofertas de Reparaciones Val Miñor   Empresas de Aire acondicionado en Baiona

Cupón descuento

8º ANO DESEGUIDO SEN SUBÍR PREZOS e ademáis descontos pola celebración do 7º Aniversario :

15 % desconto a Xubilados, parados, ou persoas discapacitadas.

17 % desconto ás persoas que sexan recomendadas por un cliente.

17 % desconto ós clientes que recomenden a outras persoas.

17 % desconto tódo-los venres de fín de mes.

50 % desconto na semán do cumpreanos do cliente.

50 % desconto ós 5 º traballos realizados.

50 % desconto ós novos clientes por 43,50 € + I.V.E. de Luns a Venres no horario laborable até o 30/04/2015.

Calidade dos traballos e ben rematados.

Rapidez porque realizámo-los no mesmo día.

Garantía por escrito a cada cliente.

Póliza de Responsabilidade Civil de 300.000 € contratada coa Cía.Patria Hispania.

Arranxos Repara Lar, é líder en arranxos rápidos ó fogar e ás pemes en :

ELECTRICIDADE, CERRALLERÍA, FONTANERÍA, E REP. DE ELECTRODOMÉSTICOS. 606984600.

Condiciones

OS DESCONTOS NON CADUCAN, AEXCEPCIÓN DO 50% DESCONTO ÓS NOVOS CLIENTES QUE REMATA EN ABRIL DE CADA ANO.